W ostatnim dniu września 2015 Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Rozpoczął się zatem wyścig z czasem – operatorzy mają tylko 3 miesiące na przygotowanie skomplikowanej dokumentacji konkursowej.

CPPC w ramach opublikowanej dokumentacji przygotowało m. in.:

  • listę obszarów podlegających wsparciu wraz z informacją o maksymalnym dofinansowaniu na tych obszarach (55-69%),
  • listę wydatków kwalifikowalnych – z listy wykluczono m. in. wydatki na zakup infrastruktury aktywnej niezbędnej do budowy sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej,
  • techniczne wymagania dla sieci NGA (przygotowane przez UKE), zawierające m. in. informacje na temat:
    • minimalnej, gwarantowanej przepływność dla każdego abonenta: 30/10Mb/s (preferowane jest 100Mb/s)
    • overbookingu (który jest wykluczony w warstwie dostępowej i ściśle regulowany w warstwach wyższych)
    • zasad dostępu hurtowego (konieczność budowy ze ściśle okresloną nadmiarowością.

Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego naboru nie może przekroczyć kwoty 25 mln PLN.

W ramach naszej prelekcji na konferencji PLNOG przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji o aktualnym konkursie POPC 1.1. Wspomnianą prezentację można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności pod prostym adresem: news.provado.pl. Będziemy sukcesywnie publikować informacje związane z POPC 1.1.

← Wróć do wszystkich aktualności