Mamy doświadczenie!

Doświadczenie

Ogromne doświadczenie w zakresie oferowanych przez PROVADO usług potwierdza lista projektów obsługiwanych przez obu konsorcjantów.

Działając indywidualnie oraz wspólnie zrealizowaliśmy:

antenna

Ponad 60 projektów telekomunikacyjnych polegających na budowie infrastruktury szerokopasmowych sieci światłowodowych (FTTH) oraz sieci radiowych (LTE, WiMax), o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mld zł.

Świadczone usługi obejmowały przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do otrzymania dofinansowania, opracowanie projektów technicznych i kosztorysów, jak również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub generalnego wykonawcy.

suitcase

Szereg projektów IT, w ramach których pełniliśmy funkcję inżyniera kontraktu nadzorując jakość wykonawstwa i reprezentując Zamawiającego.

W kilku projektach pełniliśmy również rolę generalnego wykonawcy lub podwykonawcy odpowiadając za całość realizacji przedsięwzięcia.

Mama projektów sieciowych PROVADO

Przykładowe projekty zrealizowane przez inProjects oraz ARVADO Consulting

Opis projektu Źródło finansowania Wartość projektu

POLSKIE SIECI RADIOWE SP. Z O.O.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jarosławskiego – obszar nr POPC01_180775″. Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
4.398.140,89 zł

POLSKIE SIECI RADIOWE SP. Z O.O.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jarosławskiego – obszar nr POPC01_180777″. Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
4.253.600,65 zł

Net-Line Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej w gminie Deszczno, Gorzów Wielkopolski, Santok – obszar nr POPC01_080054“. Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.462.401,02 zł

Net-Line Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej w gminie Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa i Lubiszyn – obszar nr POPC01_080051“. Projekt otrzymał dofinansowanie

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.328.003,62 zł

POLSKIE SIECI RADIOWE SP. Z O.O.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jarosławskiego –  obszar nr POPC01_180780.” Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.743.437,94 zł

E-CHO SP. Z O.O.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu choszczeńskiego.” Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.496.706,55 zł

FCA SP. Z O.O.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jędrzejowskiego – obszar nr POPC01_261056”. Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.015.156,38 zł

E-CHO SP. Z O.O.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego.” Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
2.856.460,40 zł

TERRA TELEKOM SP. Z O.O.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu nowosolskiego w gminie Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Siedlisko – obszar nr POPC01_080063”. Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.607.041,06zł

TERRA TELEKOM SP. Z O.O.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu nowosolskiego w gminie Kożuchów, Otyń, Nowa Sól – obszar nr POPC01_080064.” Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.348.453,38 zł

ASTA-NET S.A.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego.” Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.536.716,05zł

FCA Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jędrzejowskiego – obszar nr POPC01_261053”. Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.368.360,14

ASTA-NET S.A.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego.” Projekt otrzymał dofinansowanie.

POPC 1.1 dofinansowanie:
3.833.299,57zł

GTNet sp. j.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Budowa sieci NGA na obszarze 5 gmin województwa lubelskiego” w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO RPW 2.1 6.886.966,80 zł

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. “Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego” w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie.

RPO WZ 3.1 9.784.828,71 zł

InstalNET sp.j.

Rzeczowo-finansowe rozliczanie projektu pn. “Rozwój nowoczesnych sieci światłowodowych na terenie gminy Kraśnik”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

PO RPW 2.1 2.851.728,31 zł

LABORATORIUM BADAWCZE ZENIT

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. “Budowa kompleksowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i dostępowej oraz sieci punktów hot-spot na obszarach białych plam województwa zachodniopomorskiego” w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie.

RPO WZ 3.1 20.536.858,59 zł

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie chodzieskim, pilskim i złotowskim” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 6.355.640,00 zł

Espol Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Szerokopasmowe zachodniopomorskie” w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie.

RPO WZ 3.1 137.000.000,00 zł

InterTOR.net

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Budowa sieci NGA na obszarze 6 gmin województwa podlaskiego” w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt otrzymał dofinansowanie – 1 miejsce na liście rankingowej.

PO RPW 2.1 5.779.433,00 zł

Espol Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Zapewnienie mieszkańcom powiatu stargardzkiego, pyrzyckiego i drawskiego szerokopasmowego dostępu do Internetu” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 4.244.976,00 zł

Espol Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Budowa innowacyjnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej firmie Espol Sp. z o.o. świadczenie nowoczesnych usług wykorzystujących technologię IPTV” w ramach Poddziałania 1.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie.

RPO WZ 1.1.3 2.135.000,00 zł

Espol Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Internetyzacja województwa zachodniopomorskiego poprzez zapewnienie użytkownikom szerokopasmowego dostępu do Internetu” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 6.100.536,80 zł

InterTOR.net

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zapewnienie mieszkańcom gmin Łomża, Zambrów i Rutki szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 6.059.866,83 zł

InterTOR.net

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Łomża” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 1.820.402,50 zł

InterTOR.net

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zapewnienie mieszkańcom gmin Piątnica, Łomża i Zambrów szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH oraz sieci radiowej” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 883.140,00 zł

InterTOR.net

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Budowa światłowodowej sieci NGA na obszarze powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w celu zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych” w ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie.

RPO WP 4.1 6.386.594,82 zł

DERKOM Sp. j.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 8.955.840,33 zł

DERKOM Sp. j.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu “Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do internetu na obszarze 14 miejscowości gmin Zamość i Szczebrzeszyn” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 7.341.061,00 zł

E-cho Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zapewnienie mieszkańcom gminy Bierzwnik, Choszczno i Krzęcin szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 4.554.551,13 zł

E-cho Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zapewnienie mieszkańcom gminy Choszczno i Recz szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 3.876.468,98 zł

LABORATORIUM BADAWCZE ZENIT

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zapewnienie mieszkańcom 14 powiatów województwa pomorskiego szerokopasmowego dostępu do Internetu” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 7.499.990,19 zł

Virtual Space

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do internetu na obszarze gminy Goleniów” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 1.097.964,00 zł

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Opracowanie studium wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby projektu pn. “Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego” w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie.

RPO WZ 3.1 2 999 294,11 zł

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby projektu “Innowacyjny Powiat Gryficki – przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.3 2 915 710,00 zł

Gmina Tuczno

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do Internetu” w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie.

RPO WZ 3.1 456.541,81 zł

Gmina Kobylanka

Zarządzanie projektem “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” realizowanym w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

PO IG 8.3 2.009.419,80 zł

Espol Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zapewnienie mieszkańcom powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i drawskiego szerokopasmowego dostępu do Internetu” w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał dofinansowanie.

PO IG 8.4 4.556.116,80 zł