W dniu 31 marca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące: ogólnych reguł związanych z wyborem projektów, trybu konkursowego i pozakonkursowego wyboru projektów, udziału ekspertów w ocenie projektów, uzupełniających reguł związanych z selekcją projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz wyboru projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i projektów zintegrowanych.

Treść dokumentu jest dostępna na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce „Fundusze Europejskie”/„Wytyczne”.

źródło: popc.gov.pl

← Wróć do wszystkich aktualności