W dniu 16 września 2015 r. w Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone POPC 1.1. Organizatorem warsztatów była Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE). Gościem specjalnym imprezy była Dyrektor CPPC – Eliza Pogorzelska.
W trakcie warsztatów poruszono i wyjaśniono następujące kwestie:

  1. Na potrzeby pierwszego naboru POPC 1.1 zostanie wyznaczonych 250-300 obszarów wsparcia, które powstaną na bazie dotychczasowych “białych plam”. Pierwotnie mówiło się, iż obszarów tych będzie od 800 do 1600.
  2. Z obszarów wsparcia wykluczone zostaną obszary, na których realizowano wcześniej (z wykorzystaniem technologii przewodowej) projekty 8.4 POIG. Obszary objęte inwestycjami 8.4 POIG, realizowanymi z wykorzystaniem technologii radiowej będą „chronione” do przedostatniego roku trwałości projektu.
  3. Obszary będą zbliżone do siebie wielkością i potrzebami inwestycyjnymi i nie będą ograniczone granicami administracyjnymi. Potwierdzono też, iż dla każdego obszaru wsparcia wyznaczona będzie minimalna liczba przyłączy jakie będzie musiał wykonać inwestor (będzie to 50-90% gospodarstw domowych z danego obszaru).
  4. Na każdy obszar beneficjent będzie mógł złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, przy czym całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie nie będzie mogła przekroczyć 25 mln zł. Zdementowano również informacje mówiące o minimalnej wartości inwestycji mieszczącej się w widełkach od 5–10 mln zł. Wartości te nazwano podczas warsztatów „roboczymi” – powstałymi na potrzeby wyznaczenia obszarów wsparcia. W praktyce, koszt inwestycji będzie narzucana przez minimalną ilość przyłączy jakie będzie musiał wykonać inwestor – przyp. red. Co istotne, gdy na dany obszar złożony zostanie tylko jeden wniosek i spełni on kryteria 0/1 projekt taki otrzyma dofinansowanie.
  5. Z ubiegania się o dofinansowanie wykluczono technologię wi-fi – jako technologię, która nie wpisuje się w agendę NGN.
  6. Nie jest jeszcze znana lista kosztów kwalifikowanych (ze względu na brak stosownego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji), niemniej jednak ma być ona zbliżona do dotychczasowej listy stosowanej w ramach Działania POIG 8.4. Z całą pewnością, w ramach kosztów kwalifikowanych nie będzie możliwe ujmowanie instalacji sieci w budynkach, wykonywania przyłączy abonenckich oraz zakupu urządzeń klienckich. Ponadto, ograniczone zostanie dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej inwestycji (być może w POPC 1.1 zastosowane będzie rozwiązanie które przyjęto w ramach Działania II.1 PORPW, gdzie koszty te są kwalifikowane w 50% – przyp. red.).
  7. Na chwilę obecną brakuje jeszcze szeregu istotnych dokumentów, które umożliwią inwestorom przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Działania 1.1 POPC. Wśród nich, nie opublikowano jeszcze: map z obszarami wsparcia, rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, określającego listę wydatków kwalifikowanych, wytycznych technicznych oraz wytycznych w zakresie hurtowego dostępu do wybudowanej sieci. Ponadto, prowadzący warsztaty nie byli w stanie odpowiedzieć jaka forma zabezpieczenia finansowania projektu będzie wymagana w przypadku tych inwestorów, którzy nie spełniają narzuconych kryteriów finansowych.
← Wróć do wszystkich aktualności