1. Do 31 sierpnia 2015 r. zostaną opublikowane mapy białych plam – będzie ich od 800-1600. Będą to tzw. obszary interwencji.
  2. Obszary interwencji będą miały odgórnie zdefiniowaną minimalną liczbę gospodarstw domowych, jaką każdy z inwestorów realizujących projekt 1.1 POPC będzie musiał objąć budowaną infrastrukturą.
  3. Poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od obszaru interwencji, przy czym planowany, maksymalny poziom dofinansowania nie powinien przekroczyć 85%.
  4. W ramach 1.1 POPC zniesiona zostanie konieczność zawierania umów abonenckich z beneficjentami ostatecznymi – wskaźnik ten będzie zastąpiony wskaźnikiem mówiącym o wykonaniu przyłącza do budynku / gospodarstwa domowego.
  5. Rozważane jest wprowadzanie zapisu mówiącego o konieczności podłączenia wszystkich znajdujących się na obszarze interwencji szkół oraz szpitali. Dla obiektów tych planuje się określenie minimalnej przepływności łącza, jaką inwestor będzie musiał zapewnić w ramach projektu.
  6. W okresie wrzesień – listopad 2015 r. odbędzie się pierwszy konkurs na tzw. małe projekty z budżetem w przedziale od 5 do 10 mln zł. Należy przy tym zaznaczyć, iż podane kwoty mogą ulec zmniejszeniu.
  7. Kolejny konkurs w ramach Działania 1.1 POPC – zaplanowany na 2016 r. – będzie poświęcony dużym projektom tj. projektom o wartości do 50 mln € i będzie obejmował kilkadziesiąt dużych obszarów “białych plam”.
  8. Sieci NGA budowane w ramach POPC 1.1 będą musiały mieć charakter otwarty tzn. będzie istniała konieczność oferowania hurtowego dostępu do sieci. Wytyczne w tym zakresie mają być opublikowane przez UKE do końca czerwca 2015 r.
← Wróć do wszystkich aktualności