Znowelizowane prawo budowlane przyśpiesza decyzje administracyjne

Choć ustawa sama w sobie jest bardzo obszerna, a i zmian w prawie budowlanym jest całkiem sporo, to w kontekście projektowania i budowy linii telekomunikacyjnych odczuwalna będzie jedna konkretna poprawa, a mianowicie skrócenie terminu, z 30 na 21 dni, na wniesienie sprzeciwu organu w przypadku zgłoszenia budowy (Art. 30).

W całkowicie nowym ustępie 5aa (ciągle Art. 30) ustawodawca usankcjonował też możliwość wydania, przed ustawowo określonym terminem, „zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu” w przypadku zgłoszenia budowy. Takie samo dopuszczenie zapisano w Art. 54, dotyczącym zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego.

Zapisy bardziej czytelne

Miłym ukłonem w stronę czytających ustawę jest częściowe uporządkowanie kwestii „odwołań do odwołań” i zapisów typu: „potwierdzenie przez podwójne zaprzeczenie”. „Organ” i „właściwy organ” nazwano wprost, bez odwołań do właściwych artykułów. Całkowicie przeredagowane zostało też brzmienie (w mniejszym zakresie merytoryka) Art. 36a mówiącego o kwalifikacji przez projektanta istotności/nieistotności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zmiana merytoryczna dotycząca kwalifikacji istotności zmian i ich konsekwencji (wspomniany Art. 36a), w zakresie budowy telekomunikacyjnych obiektów liniowych, nie ma większego znaczenia praktycznego.Praktyka zdecydowanie wyprzedziła zapis w ustawie i wciąż zdaje się mieć logiczną przewagę. Wcześniej „zmianą istotną” winna być każda zmiana wymagająca uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi (najczęściej myślimy tu o koordynacji uzbrojenia lub decyzji lokalizacyjnej – drogowej). Teraz zapis ten został ograniczony wprost do budowy z art. 19a (który dotyczy tylko „sieci”). Ponieważ wciąż nie mamy jasności co do sensu wydzielenia terminu „sieci” i ich osobnego traktowania w stosunku do  przyłączy (ust. 20), linii kablowych (ust. 20a) i kanalizacji kablowej (ust. 20b) zakładam, że przepis należy czytać wprost i wszystkie zmiany tras przyłączy, linii kablowych i kanalizacji kablowej traktować jako nieistotne (oczywiście jeśli mieszczą się w zadeklarowanym zakresie oddziaływania i spełniające swoją zaprojektowana funkcję).

Pokrzepieni tą zmianą czekamy na zapowiadaną na czerwiec tego roku, zmianę Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Projekt czyta się z wypiekami na twarzy, a że ostatnio poprawki do projektów rządowych ustaw nie cieszą się popularnością, można się spodziewać, że k.p.a. czeka skok cywilizacyjny.

← Wróć do wszystkich aktualności