O POPC 1.1
wiemy
wszystko

Zaprojektujemy i wycenimy Twoją sieć, a następnie złożymy wniosek z kompletną dokumentacją i rozliczymy projekt.

Wojciech
Wojciech Kozicki

Z dziesiątek zapisów, zasad i wytycznych potrafi wyczytać, to co biznesowo najistotniejsze dla danego projektu.

Marcin
Marcin Benicewicz

Zawodowo zajmuje się tłumaczeniem z języka urzędniczego na ten powszechnie zrozumiały.

Ania
Ania Kucharska

Dba o to, aby wszystkie załącznik, kwoty, przecinki były dokładnie tam, gdzie powinny. Nic nie umknie jej uwadze.

Jerzy
Jurek Kosiedowski

Kosztorysuje z zamkniętymi oczami. Żadne rozliczenia i analizy go nie przerażają.

Krzysztof
Krzysiek Kowalczyk

Jednym tchem wymieni wady i zalety światłowodów i sieci LTE. Wie, które rozwiązanie będzie najlepsze dla danego obszaru.

Stworzenie dobrego wniosku o dofinansowanie w ramach POPC 1.1 wymaga połączenia wiedzy z wielu obszarów.

Wniosek musi zawierać dokumenty z zakresu projektowania sieci, kosztorysy, a także niezbędne dokumenty formalne, dlatego w naszym zespole rozdzieliliśmy kompetencje dotyczące różnych obszarów. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu wnioskowanie o dofinansowanie nie będzie tak trudne. Składa się ono z dwóch etapów:

Etap 1
Etap 1.

Opracowanie pełnej dokumentacji POPC 1.1

Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami:

 • studium wykonalności (lub biznesplan);
 • analiza techniczna;
 • kosztorys;
 • analiza finansowa;
 • dokumentacja środowiskowa.

Etap 2
Etap 2.

Całościowe rozliczanie projektu

Projekt rozliczamy od podpisania umowy o dofinansowanie do wypłaty ostatniej transzy dofinansowania. Rozliczenie zawiera:

 • promocja projektu;
 • wnioski o zaliczkę;
 • aktualizacje harmonogramów;
 • wnioski refundacyjne;
 • wybór wykonawcy;
 • kontrole projektu;
 • informowanie opinii publicznej;
 • wnioski o płatność.

Osiągnięcia

Nasza wiedza i doświadczenie poparte jest konkretnymi wynikami

 • 63

  tyle projektów napisaliśmy w ramach: POIG, RPO, PORPW, POPC 1.1

 • 86,84%

  z nich, to zwycięskie projekty

 • 1,65 mld zł

  Łączny budżet opracowanych projektów

 • 1 miejsce

  Provado liderem rankingu “Fundusze Europejskie w ramach POPC 1.1”